Peçesiz İsis, Madame Balavatsky

Bu dev esere başlarken, esrarengiz ve sırlarla dolu bir kapının önünde durduğumu biliyordum. Üstelik, yazarının ruhunun, her seferinde, kitaplarının çevirmenlerini itinayla seçtiğini ve o istemedikçe bir sözcüğüne bile dokunmanın çok zahmetli olduğu rivayetinden de haberim vardı ve ‘anahtarı’ kullanıp ‘kapıyı aralamaya’ karar verdim.

“‘Yukarıda nasılsa, aşağı da öyledir. Olmuş olan tekrar geri döne­cektir. Gökte nasılsa yerde de öyledir.”

— Madame Balavatsky

Kadim ve Modern Bilimin Sırları ve Teoloji İçin Temel Bir Anahtar

Merhaba

Bu dev esere başlarken, esrarengiz ve sırlarla dolu bir kapının önünde durduğumu biliyordum. Üstelik, yazarının ruhunun, her seferinde, kitaplarının çevirmenlerini itinayla seçtiğini ve o istemedikçe bir sözcüğüne bile dokunmanın çok zahmetli olduğu rivayetinden de haberim vardı ve “anahtarı” kullanıp “kapıyı aralamaya” karar verdim.

Okuyucu içinde aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Geçmiş yüzyıllardan gelerek günümüze ışık tutarken, iletişim kuruyor.

Helana Petrovna Blavatsky‘nin bu baş yapıtında, felsefe, ezoterizm ve okültizm derin sularında bilinenden bilinmeyene doğru ilerlememizi sağlıyor.

1877 yılında yazdığı İsis Unveiled adlı kitabında paganların İnsan anlayışını şu şekilde açıklar Madam Blavatsky ‘İnsan küçük alemdir.Tıpkı cenin gibi ,üç ruhunun yardımıyla,makrokozmosun rahminde asılı durur.Dünyevi bedeni ,onun ebeveyni olan yer ile sürekli ilişki içindeyken,astral ruhu yıldızlara ait anima mundi ile birlikte yaşar.Dünya da her şeye nüfuz eden elementler ,uzayı da doldurduğu ve uzay kıyısız ve sonsuz olduğu için ,insan uzay birbirinin içindedir.İnsanın üçüncü ruhuna gelince ,o en yüksek sebep,alemin Ruhani nurundan yayılan sayısız ışınımlardan biri olarak sonsuz bir ışından başka ne olabilir? Bu organik ve organik olmayan ,ruhani ve fiziksel doğanın teslisidir.Bu teslis üçteki birdir’.

Helena Petrovna Blavatsky 12 Ağustos 1831 tarihinde Ukrayna’nın Dnepropetrovsk şehrinde doğdu.8 Mayıs 1891 ‘de Londra’da öldü.

Aristokrat Alman asıllı bir aileden Albay Peter Hahn’ın kızıydı.Öte alemlere temas göstergeleri daha çocuk yaşlarında başlamıştı.18 yaşında Nicephore Blavatsky ile evlendirildi.3 ay evli kaldı,kocasını terk ederek kaçtı. 18 yaşında iken yaklaşık 20 yıl sürecek seyahatlerine başladı,bu seyahatler sırasında Hindu Mahatmalardan dersler aldı.Birçok defa o vakitler yabancılara yasak olan Tibet’e gitti. Mahatmaların reenkarnasyon zincirinin son halkasına varmış,çok uzun ömürlü ,beden olarak kusursuz kamil ve bilge kişiler olduklarını aktarmıştır.

İlk kitabı 1500 sayfa iki ciltten oluşan İsis Unveiled ‘Peçesiz İsis’dir.1.cillte ‘Bilim’ ikinci ciltte ‘Din ‘ konularını işlemiş olup Viktorya çağı batıda adeta bir bomba etkisi yapmıştır bu kitap.Din konusunu işlediği ikinci ciltte Kadim felsefe ve inançların Hıristiyanlıktan daha ileri olduğunu ortaya koyar.

İkinci kitabı tam bir başyapıt olan Secret Doctrine ‘Gizli doktrin’ dir.1888 yayınlanmış ve tam 1800 sayfadır.İki cilt olarak yayınlanmıştır.1891 ‘de ölümü nedeniyle tamamlanamamıştır.İlk cilt evrenin yaratılışı ,yapısı ve arkasındaki kozmik yasaları anlatmakta .İkinci cilt ise insan ırkının devinimleri, Mu, Atlantis gibi kayıp uygarlıklar reenkarnasyon ve insanların ruhsal ve psişik tekamülü anlatılmaktadır.Çok ilginçtir bu kitapta tam 50 000 kitap kaynak olarak gösterilmektedir.

Amerika’ya gelişinden yaklaşık 2 yıl sonra Teosofi Cemiyetini kurdu.Kurucuları Din ve Bilim adına en yararlı şeyin Sanskrit,Pali,Zend ve diğer dillerdeki Bilgelerin ve inisiyelerin insan ve doğaya dair yüksek hakikatleri insanlığın kullanımına sunduğu kadim metinlerin yeniden canlandırılması olduğuna inanmaktadır.3 amacı vardır Teosofi cemiyetinin;

– Irk , renk veya din ayrımı yapmadan İnsanlığın evrensel kardeşliği için bir çekirdek oluşturmak

– Dünya dinleri ile ilimlerine ait kutsal metinlerinin incelenmesini teşvik etmek ve eski Asya metinlerinin yani Brahmanik,Budist ve Zerdüştçü felsefelerin önemini kanıtlamak.

– Doğanın saklı gizemlerini ,insanda uyur halde bulunan psişik ve ruhsal güçleri mümkün olan her açıdan soruşturmak.

Teosofik harekat kısa sürede 100 bine yakın taraftar toplamıştır.daha sonra merkez Hindistan’da Adyar’a taşınmıştır.

‘Ahlaki acının sona erdirilmesinin fiziksel olanın sona erdirilmesinden daha erdemli olduğuna inanıyoruz’ diyerek teosofi cemiyetine her yıl çok sayıda üyenin katılmasını sağlamıştır.

Helena Petrovna Blavatsky’nin bu baş yapıtında, felsefe, ezoterizm ve okültizmin derin sularında bilinenden bilinmeyene doğru ilerleyecek, parapsikoloji, medyumluk, duyuötesi varlıklar , elemental ruhlar, hayaletler, çözülemeyen fenomenler ve reenkarnasyonun karanlık geçitlerinde heyecanlı bir serüven yaşayacaksınız.. Eski Mısır gizemleri,Budizmin sırları, kadim astronomi ve astroloji, Hint, Pers ve Pagan kültürleri, gerçek Kabala, İskandinav mitleri, Zerdüşt felsefesi, Hint Vedaları, Sufilik gibi ezoterik öğretiler bu dev eserde tek tek karşınıza çıkacak, yüzyıllardır karşı karşıya gelen din dünyası ve pozitif bilimlerin çatışmalarını, ünlü bilim adamlarının çalışmaları ve yaşamlarına dair notları, Paracelsus, Pisagor ve Mesmer gibi bilim dâhilerinin müthiş buluşları ve Plato’nun tarihsel öğretilerini bulacaksınız.

Bu ilginç kitapta, RUH’un, doğum, yaşam ve ölüm döngülerinin iç yüzünü, ölüm-sonrası bilinmezliğinin perde arkasını da görebilecek, ‘Astral Işık’, ‘Gri madde’, ‘Ether’, ‘Yaşam-Ateşi’ , rüya gizemlerini, Levh-i Mahfuz’un ezoterizmdeki yerini büyük bir ilgiyle okuyabilecek, her satırda ‘peçe’ biraz daha kalktığında, anahtarın açtığı kapılarda ‘şahit olacaksınız.’

Peçesiz İsis, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: