Şiir Terapi, Nicholas Mazza

“Yaşamımızda daha çok şiir olsaydı, belki de şiir terapiye ya da herhangi bir terapiye daha az ihtiyaç duyardık.”

-Nicholas Mazza

Merhaba

Şiirin sahip olduğu terapötik güç antik çağdan bu yana bilinmektedir. Buna rağmen, şiir terapi şimdiye kadar tek bir kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınmamıştır. Bunun yerine, şiirin önleyici ve tedavi edici yönüyle ilgilenen profesyoneller dikkatlerini iki yönden birine yöneltmiştir. Ya belli bir popülasyon üzerinde bir terapi olarak şiir kullanımının belirli yönleri üzerine yazılar yazmışlar ya da ilginç olmakla birlikte genellikle kapsam bakımından olan bilimsel makalelerinin niceliğini artırmışlardır.

Mazza, bir bilim ve sanat olan şiir terapiyi, kapsamlı bir müdahale alanı sağlayarak yeni ve yüksek bir boyuta taşımıştır. Ayrıca, dünden bugüne şiir terapinin tarihini ele almış ve alanın gelişmesi için önerilerde bulunmuştur.

Şiir Terapi, özellikle son 30 yılda bütün dünyada etkililiğini kanıtlamış ve geniş kesimlerce kabul edilmiş bir tedavi şeklidir. Alanının öncüsü ve hâlihazırda da lideri olan Dr. Nicholas Mazza tarafından kaleme alınan Şiir Terapi: Teori ve Pratik, şiir terapinin etkili uygulaması için birleşik bir model sunmaktadır.

Mazza, zengin klinik ve teorik bilgisiyle üç bölümde; uygulamanın yenilikçi, dışavurumcu ve sembolik yöntemlerinin ana hatlarını çizmektedir. Bu kitap, hem profesyonellere hem de şiir terapi, bibliyoterapi, yazma ve iyileşme ya da yaratıcı/dışavurumcu sanat terapilerine ilgi duyan herkese hitap eden alanında öncü bir kaynak niteliğindedir.

Şiir terapide ele alınan konular şunlardır:

  • Şiir terapinin şu ana kadar yazılmış en iyi tarihi
  • Şiir terapinin geniş kapsamlı araştırma temeli
  • Şiir terapinin birey, grup ve aile ile kullanımı
  • Şiir terapinin terapötik ve gelişimsel açıdan özel popülasyonlara (yaşlılar, şiddet mağduru kadınlar, ergenler ve çocuklar) yönelik kullanımı.

Okur, bu kitabı okuyarak yalnızca şiir terapinin genel bir betimlemesine değil; şiirle terapi sürecinin nasıl bir şey olduğuna dair bir fikre de kavuşur.

Nicholas Mazza alanın geçmişine, halihazırdaki durumuna ve gelecekte nasıl olacağına dair fikirlerini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu eser, yaşam yolunu bulmak için ilham ve rehberliğe ihtiyaç duyanlara yardım eden ve ruhsal yönden yardıma ihtiyaç duyanları iyileştiren bir sanat ve bilim olan şiiri bütünüyle kapsadığı İçin, literatüre bir yenilik sağlamıştır. Bu kitap çok lezzetli; tıpkı eğlenceli ve olgun bir çocuk gibi!

Şiir Terapi, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: