Mit ve Tarih Arasında Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi

“İstanbul’u tasvir etmek muhteşem bir şiir yazmak gibidir… Burada sanki bütün evren, onun bütün ses ve renkleri, bütün form ve biçimleri bir şiirin içinde erimiş. “

Charles D. Sabatos

Merhaba

Charles D. Sabatos (Ph.D., University of Michigan) hâlen Yeditepe Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Kendisinin ilgi ve çalışma alanları genel olarak karşılaştırmalı edebiyat ve dünya edebiyatı, özel olarak Orta ve Doğa Avrupa romanı üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Orta Avrupa edebiyatlarındaki Osmanlı imgesinin en eski örneklerine folklorik kaynaklarda rastlanır; folklorun Barok şiirinin gelişimine yönelik etkisi ise, bu dönem şiirindeki Türk karşıtı imgelerin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Bölgede düzyazı türünün ortaya çıkması seyahat yazımı ve esaret anlatılarına dayanır; söz konusu metinler,

Metaforik Türk 19 yy Edebiyatında Doğuyla Karşılaşma

Osmanlı İmparatorlu içinde yaşayan bütün Avrupalılar için, zamanı geldiğinde çökecek, koca bir hapishane olarak görüyordu. Bütün Orta ve Doğu Avrupa’da küçük araştırmacı grupları, yüzlerce yıldır imparatorlukların yönetimi altında uyuyan ulusal kültürleri canlandırmanın ilk adımı olarak, sözcükler oluşturmaya ve halk masalları derlemeye başladılar. Bu folklor derlemeleri, daha sonra, özellikle romantik şiir ve tarihsel kurgu türlerinde olmak üzere, yeni ulusal edebiyatların yaratılması için gereken metaryeli sağlayacaktı. Parlak bir ulusal geçmişi keşfetme çabaları sırasında bulunan ve kültürel sınırları aşan ortak bir tema. Osmanlı Türklerine karşı verilmiş olan mücadeleydi. Türkler artık bir tehdit değildi. Balkanlar’da başta Sırplar ve Bulgarlar olmak üzere, hala Osmanlı işgalinin yarattığı “hapishane”yle mücadele eden Slav uluslarıyla “kardeşlik” duygusunu güçlendirmeye hizmet ediyordu. Ancak, romantik dönemde, Türklerin temsilinin yavaşça daha “mitsel” bir imgeye dönüştüğü belirtilmelidir.

Mit ve Tarih Arasında Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatmak için.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: