Arslan Sembolü ve Anlamı!

Gözlemlediklerim

Tasavvuftaki Aslan alegorisine geri dönecek olursak, Burada Nefsi “aslanlaştırma” ve kontrol altına alma mesajlarının verildiği görülür.

“Budha, Sakya’nın aslanı olarak anılır, vücudunun duruşu aslana benzetilir ve vaazları insanları uyaran Aslan kükremesi gibi kabul görürdü.

— Budha

Merhaba

Ekranda seyrettiğiniz şeylerde ilk dikkatinizi çeken nedir?

Arslan kelimesinin en eski kaynağının Uygur yazıtları ve kelimenin de Uygurca bir kelime olduğu söylenmektedir.

Ars kelimesinin eski Türkçe’de hiçbir anlamı olmadığını, bu sebeple Arslan kelimesinin “Kumral, Kızıla çalan kumral saç” anlamına gelen “Arsal” kelimesine hayvan adı üreten “-lan” eki gelmesiyle “Arsalan”dan geldiğini söyleyebiliriz.

Aslan, Mitraizm denilen Roma ve Pers inisiyesinde de önemli bir yere sahiptir. Bilmeyenler için inisiye; sadece o tarikata kabul edilenlere açıklanan sırlar etrafında gelişen öğretilere verilen genel isimdir.

Resme dikkatlice bakın. “Işık getiren” kişi olduğunu rahatça söyleriz. “Işık getiren”in Aslan ile geldiği, resimden açıkça görülmektedir.

Budha hakkında kaleme alınmış araştırma yazısından bir kesit. Şu kısma dikkat edin; “Budha, Sakya’nın aslanı olarak anılır, vücudunun duruşu aslana benzetilir ve vaazları insanları uyaran Aslan kükremesi gibi kabul görürdü.”

Tasavvuftaki Aslan alegorisine geri dönecek olursak, Burada Nefsi “aslanlaştırma” ve kontrol altına alma mesajlarının verildiği görülür.

Bir zamanlar kaybolan bilgelik bir gün yeniden ortaya çıkacak ve insanlar aslanlaşacaktır.

Gücü elinde tutabilmek için, Aslanlaşma, inisiyeden geçme ile başlar. Böylelikle bilgelik elde edilir. Kişi aslanlaşır, yani “Gerçek kralları için savaşacak ve onun hazinelerini koruyacak kıvama gelir”

Tarih boyunca pek çok kültürde aslan figürüne rastlarız. Aslan, mitolojide karşımıza kutsal addedilen mekânların ve hükümdar tahtlarının bekçisi, tanrı/tanrıçaların biniti ve koruyucusu, hayvanlar kralı, güneş sembolü olarak çıkabilmektedir. … Burada aslanın, İnanna’nın savaşçı yönünü temsil ettiği söylenir.

İştar, Akad mitolojisinde bir tanrıçadır. Asur ve Babil’in en gözde tanrıçasıdır. Sümer mitolojisindeki İnanna’dan türemiştir; İştar’a İnanna’nın Akad mitolojisindeki hali denilebilir. Kökeni kuzeybatı Semitik tanrıça Astarte’ye dayanır. İştar’ın Astarte, Anunit ve Atarsamain olarak da anıldığı olmuştur.

Aslan sembolüne nasıl geldik…

Burcum olduğu için değil. Ay, Güneş, Yükselen, alçalan hepsi Aslan’da olduğu için değil. Günümüzdeki Astroloji anlayışının dışında bir durum söz konusu. Derinliği anlamak için araştırma yapmak gerekiyor.

Gelelim araştırmayı neden yaptığıma. Bir dizide kadın oyuncunun kıyafetinin arkasında kocaman bir Aslan motifi işlenmişti. Yeni bölümde yine aynı kişinin çantasında Aslan figürü vardı.

Hiç düşündünüz mü, satırlar arasında ne anlatılmak istendiğini?

Sembolleri, gördüklerinizi okuma becerisi geliştirmeniz; ihtiyacımız olan tam da bu…

Okumaya, gelişirken arınmaya devam….

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: