İçsel Gelişim, Manly P.Hall

Bir zamanlar insanlar hakikat uğruna ölüyordu, şimdi ise hakikat insanların elinde ölüyor.

“Bizim ışık dediğimiz şey, aslında, optik sinir üzerinde belli tepkilere neden olan belli bir titreşim oranıdır. Çok az insan duyu algılarının sınırlayıcı duvarları içinde yaşadığının bilincindedir. Evrende şimdiye kadar herhangi bir insanın gördüğünden daha fazla ışık olduğu gibi, hiçbir optik aletin yakalayamayacağı, bilinmeyen ışık formları da mevcuttur. Evrende görülemez sayısız renk, işitilemez sayısız ses, koklanamaz sayısız koku, tadılamaz sayısız tat vardır. İnsan, içindeki duyu algı merkezleri, evreni oluşturan daha latif titreşim oranlarına tepki verecek ölçüde gelişkin olmadığı için, hakkında hiçbir şey bilmediği duyular üstü bir evrenle çevrilmiştir.”

— Manly P.Hall

Merhaba

Aydınlanma hiçbir inisiye edilmiş, seçkin üstatların arasına kabul ya da gizli edebiyat hazinesine giriş olarak yorumlanmamalıdır. Fantastik törenler, cüppeli figürler, rahipler ve sunaklar, ruh uçuşları veya bilinmeyenler tarafından sıklıkla şüphenilen benzer saçmalıklarla hiçbir ilgisi yoktur. Aydınlanma, basitçe uyanıştır- gözlerin açılışı, peçeyi kaldırma, bir kapıyı açma- Hakikat’in yüzüne bakma sürecidir. Yaşamın harikalarla dolu varlığına biraz daha fazla giren bilinçtir.

Aydınlanmanın sonucunda gururlanmak için bir neden yoktur, eğer bir şey varsa, aydınlanmış öğrenci daha nazik ve daha alçakgönüllü hale gelir. Öğrenci Hakika’te yaklaşır çünkü onun doğuştan hakkıdır.

Büyüme, bir açılım dizisidir; iç ışığın kademeli olarak artmasıyla işaretlenmiş düzenli prosedürüdür.

Aydınlama Olarak Farkındalık

Farkındalığın evrensel enerjinin insan kişiliğinde kademeli bir yayılma olduğunu öğrendik. Ayrıca aydınlanmak için kişisel bilinci bu evrensel güçle tanımlamamız gerektiğini öğrendik. O zaman bilinçli olarak ona katılabilir ve içimizden geçerken onun tarafından hareket ettirebiliriz. Kişisel bilinç ile evrensel bilinç arasında bir temas olursa, kişisel bilinç genişler. Bu genişlemeye aydınlanma denir. Bir araya getirilen elektrik teli, uç noktalarında bir kıvılcım üreteceğinden, daha az ve daha büyük benliklerin buluşmasına her zaman daha az benliğin geçici bir genişlemesi eşlik eder. Bu enerji parıltısı insanın kişiliği aracılığıyla, farkındalığın ani genişlemesi açısından yorumlanır. Arayan bir şey aniden bulunur, istenen bir şey aniden hissedilir.

Aydınlanma her zaman çözüm biçimini alır ve Benliğe en yakın problemi çözer. Bitmemiş senfonisi ile besteci, bitmemiş tuvalle ressam, bitmemiş mısralarıyla şair ve bitmemiş deneyleriyle bilim adamı- bunların her biri bir sorunla karşı karşıyadır. Her biri yardımsız ilerleyebildiği kadar ileri gitti. Bilinçli kişisel bilginin kaynaklarını tükettikten sonra, her biri bir çözüm arıyor. Tamamlanmamış görevi tamamlamak için günler, aylar hatta yıllar gerekebilir. Farkında olmadan bir mucize beklenmektedir. Sadece vahiy; bilincin ancak mistik bir şekilde genişletilmesi çalışmanın tamamlanmasını mümkün kılar.

Sonra ışık gelir. Bununla birlikte, bu çabanın başarı ile ödüllendirildiğini biliyoruz. Ciddiyetle arzu ettiğimiz ve dürüstçe çabaladığımız şey gelecektir. Cevabı bir rüyadaki gibi görebiliriz; aklımızda yanıp sönebilir; değirmen suyunun hareketinde, bir havuzun dalgalanmalarında veya bir kuş uçuşunda bize sıçrayabilir.

Felsefi yaşam kendi içinde tüm sanatların en asil olanıdır. İyi yaşamak, bilgeliğin yüce sınavıdır. Aydınlanmadan kusursuz yaşamak imkansızdır. Sadece Benlik kısmen açığa çıktığı temas anlarında yaşamın amacı daha iyi gerçekleşebilir. Yaşam nedeninin farkında olmadan aydınlanmış bir yaşam olamaz. Bu sebep akıl tarafından sağlanamaz ve duyular tarafından keşfedilemez. Varlığımızın gerçek nedeni, yalnızca Benlik ile iletişim yoluyla bulunabilir. Sadece Benlik bilir kendi amaçlarını. Kişisel varlıklar olarak bizler yalnızca Benlik tarafından atılan gölgeleriz. Ölümlü yaratıklar olarak bizler, Benliğin amacını yerine getirdiği araçlarız. Aydınlanma, aracın neden tasarlandığını keşfetmeye başladığında gelir.

Modern psikoloji aydınlanma gizemini açıklamak için mistik deneyim terimini icat etti.

Bu deneyimden sonra artık hiçbir şey önemli görünmüyordu. Her şey o kadar fevkalade haklıydı ki, tamamen olması gerektiği gibi, artık şüphe, endişe veya memnuniyetsizlik için yer yoktu.” HAVELOCK ELLIS

Havelock Hellis, Yasa’nın anlık bakışına erişti. Bir saniyeliğine kişisel benliğinin penceresinden ötesine uzanan daha büyük dünyaya bakmıştı. Işık içeri girmişti. Ruh hali devam ettirilemedi. Bir saniyeden az bir sürede ışık gitmişti, ancak bir ruh halinin sonuçları derin ve kalıcıydı. Kendisi ne derse desin, başkaları onun hakkında ne söylerse söylesin, Havelock Hellis, kişisel bir deneyime vakıf oldu. Diğerleri tartıştı; ama o biliyordu. Diğerleri merak etti, umdu ve korktu; ama o bir kesinliğe ulaşmıştı. Bu kesinliği başka hiçbir canlıya aktaramadı.

Aydınlanmayı tek bir dilim veya muazzam bir içsel patlama olarak değil, normal ve doğal bir sonuç olarak görün, istikrarlı bir salıverme ve aklın işlevlerine doğru giderek artan anlayış akışı olarak hissetmeye görmeye çalışın.

Doğum fiziksel yaşama tek giriş olduğundan, Aydınlanma tinsel yaşama tek giriştir.

Aydınlanma arttıkça, onu paylaşma arzusu artar, fakat bu Gerçek’i paylaşmanın imkansız olduğunun farkına varılır. Farkındalık, yalnızca kendi başına kazanmış olanlara gelebilecek içsel bir deneyimdir ve verilemez. Farkındalığın kişiye ihsan ettiği dürtüler, daha az gelişmiş başkaları tarafından anlaşılmayacaktır.

Aydınlanma oldukça geliştiğinde zaman ve mekan durur. Zaman ve mekan ilişkilerle yakından ilgilidir. Zaman ve mekan aydınlanma tarafından özümsendiğinde, yalnızlık ve mesafe kaybolur. Konfüçyüs’un Lao-Tzu’dan feyz alarak söylediği gibi;

Farkındalık ileri geri, yukarı ve aşağı, içeri ve dışarı hareket eder.

Yalnızlığın araya girmesi kişisel ve evrensel bilinç arasındaki kritik ayarlamada yatar. Evrensel bilinç tek başına olamaz çünkü her şeyin bir parçasıdır. Tecrit olmayı sonsuza dek dışlayan yaşama katılımdır. Ancak bu farkındalık kolayca gerçekleştirilemez.

Herhangi bir nedenle gelişme çabası zorlanırsa ve bilinç akışı zihinsel veya duygusal kompleksler tarafından kesilirse, o zaman yalnızlık gibi sorunlar kaçınılmaz olarak kendini gösterecektir.

Eğer bu gerçekleşirse, ilerleme hızınızı yavaşlatmalı ve coşku veya tinsel hırsı gözardı etmenize neden olan yarım kalmış işlerinizi toparlamalısınız. Farkındalığınız yaşamınızın sürekliliğini ve normalliğini sağlaması için yeterli olana kadar, bilincinizin bir kısmının genişletilmesine devam etmeyin.

On Birinci Farkındalık “AYDINLANMA”

Bu farkındalık, aydınlanma gizemi üzerinde tefekkür etmenizdir…

Buda’nın Nirvana’ya ulaşmasını temsil eden Çin Gravürü

Burada gizem, bir lotus çiçeğine oturmuş Buddha’nın sonsuz tekrarı aracılığıyla farkındalık ilkesinin evrenselleştirilmesi olarak sembolize edilir.

Açık fikirlilik, Hakikat ile olduğu gibi yüzleşmek ve şeylerin görkemi karşısında sevinç duymaya mutlak gönüllü olmak gerekir.

Bütün kozmos yerine getirilmeyi bekliyor. İnsanın büyüyen anlayışı ve gelişen bilinci, dünyanın tüm gizemlerini barındıran muazzam ilkeyle daimi birlik arayışını sürdürüyor. En büyük huzurumuz, İlahi Düzen’deki mevcut yerimizi tanımaktan kaynaklanmaktadır. Denediğimizi bildiğimizde; çeşitli ışıklarımıza göre ciddiyetle aradığımız ve disiplinleri içtenlikle uyguladığımızın sağlam güvencesine sahip olduğumuzda, Aristoteles’in esenlik dediği şeyden memnunluk duyarız.

İçsel Gelişim, Farkındalık ve Aydınlanma Çalışma Kitabı okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle, okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: