Neler Var?

1.


Bilgi

Bildiklerinizin sınırlarını algılamalı, bilmediklerinizin farkında olmalısınız.

2.


Blog

Bir kitap her şeyden öte, kayıtsız evreni dolduran, başka ciltler arasında okuruyla, yani kaderinde o semboller olan kişiyle tanışana kadar kayıp olan bir ciltten ibarettir.

3.


Yazdıklarım

Hikaye yazmak bir sanattır. Fakat başından geçeni anlatabilmek bir sanat değildir.

4.


Yürüyüş

Yürüyüş dünyaya açılmaktır.

Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez…

— Sokrates

Sevgili Okur,

“Delfi’deki Apollo” tapınağının girişinde “Kendini Tanı” yazar. Bu slogan Sokrates’in hayat felsefesini özetler. Eski filozoflar dış dünyaya ve çevreye yönelmişlerdi. Sokrates önce insan nasıl yaşamalıdır, hedefleri neler olmalıdır, mutlu bir yaşam ne demektir, gibi sorularla bireyin kendisine odaklandı. İnsana yönelişin en önemli unsuru kendini tanımaktı.”

Kendini tanı!

Doğruyu Bilen, Doğru Davranır

Geleceğin liderleri talimatlar vermek yerine, soru sormayı bilecekler. Sorgulama Sanatı ustası Sokrates‘i öğrenmenin ve anlamanın tam zamanı olduğuna inanıyorum.

İnsan doğru davranabilmek için önce doğru düşünmelidir… Bildiklerinizin sınırlarını algılamalı, bilmediklerinizin farkında olmalısınız. Gerçeği ve doğruları görebilmek için önce bilgisizliğinin farkında olmalıdır, zira gerekli bilgilere ancak bu yolla ulaşabilir. Doğru karar ve davranışların temelini oluşturur.

Zamanımız kısıtlı, zor bir dönemden geçiyoruz… Böylesine değerli bilgileri nereden öğrenebiliriz? Blog’da yer alan sayfalar kendini keşfetmek ve kendi aklını kullanmaya cesaret etmeniz için.

Yaşamımızda bizlere yardımcı olabilecek görüşleri elimden geldiğince kısaltmaya çalıştım. Birlikte kısa bir süre için geliştiricilerin dünyasına dalarak izlerini takip edelim.

Sevgiyle, okuyunuz…

Eğitimin gerçek amacı uyanmaktır…

— Krishnamurti

Sokrates, “Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir“der. Bu söz önem verdiğim konularda eksik bilgiye sahip olduğumu anlatır.

Ben, bilmediğimi biliyorum…

Üretkenliğinizde ve vizyonunuzda önemli sıçramalar sağlamak için diğer bir harika yol; en fazla yardıma ihtiyacınız olduğu alanlarda yardım almaktır.

Öğrenme eğriniz hızla yükselir. Çok az insan bu konuda sebat eder. 

Farklı olmaya cesaret edin!

Temel Koçluk Eğitimi

Kendi Kendine Koçluk yaklaşımı olarak; Derin Koçluk, derin bir düşünme, sorgulama, araştırma sürecinde amacını, vizyonunu, değerlerini belirlemek. Yaşamında derin, anlamlı, köklü bir değişim başlatmak. Orta ve uzun vadelidir, biraz daha soyut, içsel inançlar, temel yaşam felsefesi sorgulama odaklıdır.

Mucizeler Kursu

Mucize  “İDRAK” değişikliğidir… Mucizeler Kursu, bizi pırıl pırıl aydınlık bir odada oturan ve parmaklarıyla gözlerini örtmüş olan ve odanın karanlık olduğundan yakınan insanlara benzetir, Işık gelmiştir ama biz onu görmemekteyizdir. Fark etmeyiz ki içinde bulunduğumuz an, daima, yeniden başlamak için bir şans, bir ışık-dolu andır. Biz ışığa sanki karanlıkmış gibi karşılık veririz ve böylece ışık : karanlığa döner. Bazen ancak geçmişe dönüp baktığımızda, ise hayatta bir başka şans daha, yeni bir ilişki ya da herhangi bir şey verildiğini, fakat o sırada geçmişe tepki vermekle öylesine meşgul olduğumuzdan dolayı o yepyeni fırsatı kaçırmış olduğumuzu görürüz.

Sevgi bir kritik kütleye ulaştığında, yeterince insan mucize anlayışına sahip olduğunda, dünya kökten bir değişim geçirecektir...”