Peygamber Enok’un Kitabı

Enok (Hanok) hem Tevrat’ta hem de İncil’de anılmakta. Kuran’da Hz. İdris olarak anılıyor. Tufan öncesi bu peygamber Nuh’un büyükbabasıydı. Ölümü tatmadan 365 yaşında göğe alındı. Bazı eski yazarlara göre bilim ve sanatları, yazı yazmayı ilk öğreten kişi Hermes, Thoth ve/veya Merkür ile birdi.

“Bu öğreti tüm insanlar için, dünyada yaşayacak olan gelecek nesiller için dünyanın bir değerlendirmesini sunmaktadır. Zamanın olumsuzlukları yüzünden ruhlarınız kararmasın. Yüce Olan her şey için bir zaman ayırmıştır.”

Enok

Merhaba,

Enok’un kitabı günümüz için ve gelecek zaman için çok önemli bilgiler sunmaktadır.

Enok’un Kitabı’nın Kumran mağaralarının dördüncüsünde bulunan Aramice dildeki yedi sureti, M.Ö. 2. yüzyıl ile Hiristiyanlık öncesi çağların sonlarına tarihlenmektedir. Söz konusu suretlerde “Düşmüş Meleklerin” liderlerinin isimleri, yeryüzüne inerek kedilerine eş, seçmeleri, devlerin doğumu, lanetlenmeleri, Enok’un “Doğruluğun Cennetine” ulaşması ve astronomi ile ilgili bilgiler yer alır. Enok’un Kitabı’nın ne zaman yazıldığı da bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar bir defada yapılmadığını, uzun yıllar içinde değişime uğradığını ve birkaç yazar tarafından eklemeler yapıldığını göstermektedir.

Acaba kitabın 18.yüzyıl sonlarında ortaya çıkarılmış olması, kitapta bahsedilen uzak neslin aslında bizim neslimiz olabileceğinin bir işareti olabilir miydi?

Tüm bu şifreli mesajlar kitabın ilerleyen kısımlarında çok daha ilginç bir hal almakta. O yüzden kilidin anahtarı olmadan bulunan çözümler hep yarım kalacaktı. Çalışmalar sonunda gördük ki çözecek olan anahtar kelimeler “Yüce Olan” ya da ” Yüce ve Kudretli Olan” aslında Enki’nin sıfatıydı.

Enki’nin zamanı denilince Kova Çağı’dır;önümüzdeki 2160 yıllık yeniçağ. “Seçilmiş Olan” ya da “Adil Olan” bu çağın sıfatlarıdır ve uzak bir nesilden kasıt Balık Çağı ile Kova Çağı arasındaki son bir derecenin nesli yani bizim neslimizdir.

Enki, Enok’un Kitabında da bu çağın bizlere neler getireceğini şifreli anlatımlarla vermektedir. Enki’nin Kova Çağı başlarken ortaya çıkan bu kitap, onun tarafından “Davet Edilen” ve “Seçilen” insanlara bilgi verme amacı taşımaktadır. Günümüzde bazı insanların neden uyandığını da kitapların ilerleyen bölümlerinde açıklanıyor.

Hanok ya da Enok Kitabı’nın İbranca orjinali kayıptır ama bir zamanlar var olduğu kesindir çünkü Arami lehçesi ile karışık parçaları Ölü Deniz Tomarları arasında bulunmuştur.

Yunanca ve Latinceye çevrilen ve çok yerde alıntılanan bu eser, Yeni Ahit yazarlarının neredeyse tamamınca kutsal metin olarak kabul edilmiş ve bu sayede günümüze kadar gelebilmiştir.

Hrıstiyanlık Çağı’nın başlamasına yakın derlenen kitapların ne kadarının gerçekten kadim, ne kadarının hayal ve spekülasyon olduğunu kesinkes söylemek mümkün değildir.

Sümer’in Göksel Ataları Anunnakiler kitabında Gök Türk bilgiyi bu şekilde yorumluyor.

Enok, günümüzde uyanmış olan ve farkındalık sahibi olan insanlara özel olarak sesleniyor ve “Zamanın olumsuzlukları yüzünden ruhlarınız kararmasın” diye tavsiyede bulunuyor. “Yüce Olan (Enki) her şey için bir zaman ayırmıştır” sözleri, Kova çağında gelecek barışı anlatıyor.

Bilgelik, Işık, Sevinç, Huzur

Ama seçilmişler için ışık, sevinç ve huzur olacak. Dünya onlara kalacak. Ama sizin için suçlular, kurtuluş olmayacak. Hepinizi bir lanet saracak. Seçilmiş olanlara bilgelik verilecek. Hepsi yaşayacak ve bir daha asla adaletsizlikle veya gururla günah işlemeyecekler. Onlar yaşamları boyunca mahkûm olmayacak; bir daha yoldan çıkmayacak, ömürleri boyunca günah işlemeyecek, ilahi kızgınlık veya gazapla ölmeyecekler. Yaşamlarını sonuna kadar yaşayacaklar. Evet, huzur içinde çoğalacaklar ve sevinç dolu yılları tüm ömürleri boyunca sonsuz bir mutluluk ve huzura dönüşecek. (1. Kitap 6. Bölüm )

Seçilmişlerden” kasıt günümüzde uyanmış olarak düşündüğümüz insanlar ise (ki bize göre öyle) onları bekleyen şey; Işık, sevinç ve huzur olacak deniliyor. Kendini uyanmış olarak görenlerin hayatlarına bakarak şu soruları sorabiliriz; “Işık” kelimesini ne denli sık kullanıyorlar? Sevinç ve huzur hayatlarında ne kadar yer tutuyor? Farkındalıklar ne zaman başladı ve bilgelik, bu insanları nasıl diğerlerinden farklı kıldı? Neden kendilerini sürekli gerçeğin peşinde koşar halde buldular? Dünyasal zamanı çalacak birçok aktivite varken neden çok okuyorlar, araştırıyorlar ve sürekli varoluşu sorguluyorlar? Peki, kolaylıkla günah işleyebiliyorlar mı? İnsan haklarına, hayvan haklarına, çocuk haklarına verdikleri değer ne kadar? İçsel olarak kendilerine yanlış gelen eylemleri rahatlıkla yapabiliyorlar mı?

Eğer bu soruların cevaplarını verdiğinizde Enok’un söylediği gibi birisi olduğunuzu fark ettiyseniz, siz de “seçilmiş” olabilirsiniz.

Geçmişten günümüze gelindiğinde çevrenize, insanlara, paylaşımlarına, hayatlarına, dünya görüşlerine estetik kaygılarına ve haberlere bir bakın.

Değişen nedir?

Değişimin gerçekleşmesi için kaç “Tufan“gerekir?

Ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmeye Çığ, Orta Asya kökenli Tufan efsanesinin izlerini sürüyor. Tufan konusu, şimdiye kadar birçok kez ve birkaç açıdan işlenmiş olmasına rağmen, Çiğ konuya, bugüne kadar hiç işlenmemiş bir açıdan yaklaşıyor.

Ayrıca yazar, hem Mezopotamya kaynaklı olan hem de Tevrat ve Kur’an’daki Tufan efsanelerini Sumerlilerinkiyle karşılaştırıyor.

Peygamber Enok’un Kitabı, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: