Şifacı, Adam Mcleod

Mucize İyileştirmenin Gerçek Hikayesi… Bu kitap Adam’ın şifa yeteneğini nasıl keşfettiğini ve geliştirdiğini anlatıyor. Uzaktaki insanlarla ilişkiye geçerek sağlıklarını etkileyebiliyor. Bu insanın onunla aynı kıtada olup olmamasının hiçbir önemi yok.

“Şifa ve bilgi arasındaki tek gerçek bağlantı, ikisini de sadece kendimizin yapabileceğidir.”

— Adam Mcleod

Merhaba

DÜŞ, yaşama bakış açısını olağandışı bilinç haline taşımak için evrensel enerji ile kurulan mistik bir bağlantıdır.

İçinde bulunduğumuz gerçeği beş duyumuz ile yorumlarız: görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma ile. Farkındalığımız eğer sadece beş duyu ile sınırlı kalırsa; değerlendirmelerimiz de bu dar çerçeve içinde olacaktır. Gözlerimiz, elektromanyetik spektrum içinde çok küçük bir alanı görür. Bilinen frekans aralıkları içinde, çok dar bir aralığı işitebiliriz. Koku, tat ve dokunma duyularımızla ilgili algılarımızı tartıya vurabilecek bir ölçüt ise elimizde yok maalesef.

Ölçülebilir olsun ya da olmasın sürekli bir veri bombardımanına tabi olduğumuzu biliyoruz. Hepsini algılayamasak bile, algılayabildiklerimizle hareket ettiğimizi varsayalım. Yani, duyularımız yoluyla neleri algılayabildiğimiz konusu kişiye göre değişmektedir. Bu da önümüze insanın bilgi işlem kapasitesi ile ilgili yeni kapılar açmaktadır. Hayaller, duygular, sezgiler ve düşler gibi.

Düş, bizim mükemmel sağlıkla ilgili hayalimizdir.

Şifacı bu yolda bizim rehberimizdir.

Yaşam en değerli armağanlarımızdan bir tanesi. Evrensel enerji alanı ie bağlantı kurmamızı sağlıyor. Kuantum fiziği bu alana kuantum bilgi alanı diyor. Bu bağlantının farkındalığı kendi içinde başlı başına bir armağan.

Kuantum teorisinin bazı ilkelerini bilmek, uzaktan şifanın olabilirliğini anlamak için gerekli. Kuantum dünyadaki gerçeklerin realitesini anlamak, bizim günlük maddi dünyamızın gerçeklerinden dev bir adım sıçrama yapmayı gerektiriyor. Örnek vermek gerekirse, kuantum bir madde, mesela bir elektron aynı anda birden fazla yerde olabiliyor.

Bildiğimiz uzayzaman realitesinde ona var diyebilmek için, parçacık olarak gözlemlememiz lazım. Kuantum parçacık bir yerde yok olabilir ve aynı anda bir başka yerde ortaya çıkabilir, ama biz onun aradaki mekanda yolculuk ettiğini söyleyemeyiz. Buna kuantum sıçrama deniyor. İşte kuantum fiziğindeki bu mekansızlık, ya da uzakta bir yerde anda varoluş, uzaktan şifa verme olgusunu açıklıyor. Bir kuantum madde, bağdaşık ikiz maddesini aynı anda etkileyebiliyor, aralarında ne kadar mesafe olursa olsun… Bu da enerjinin bir başka yerdeki enerjiyi nasıl etkileyebildiğini açıklıyor.

Esas itibariyle bütün parçalar birbirleri ile bağlantıda. Tüm bilgi ve veriler kuantum bilgi alanında kullanıma açık. Fiziki her nesne kendi kuantum hologramını, ya da imgesini yayınlar; ister bu gezegende, ister başka bir gezegende isterse evrenin en uzak köşesinde. Benim kuantum bilgi alanı ile ilgili görsel algım şaşırtıcı bir şekilde insan beynine benziyor. Beynin içine herhangi bir enerji seviyesinden baktığımda, beyindeki nöronları birbirine bağlayan yol ağlarının üzerinde hızla yanıp sönerek hareket eden synaps’leri (nöronlar arasındaki bağlantı noktaları) görürüm. Kuantum bilgi alanında gördüğüm her bir düğüm de parlak, yoğun bir ışık taşır. Örümcek ağına benzetebiliriz bunu. Her bir ağda sayısız yol olduğunu ve bu yolların bir başka örümcek ağı ile birleştiğini ve bu kalıbın sonsuza kadar uzandığını düşünün.

Aşağıdaki sözler, eski Hindistan’a ait yedi bin yıllık geçmişi olan kutsal Veda yazılarından alınma. Bana ilginç gelen, kuantum bilgi alanı ya da evrensel enerji alanı ile ilgili görsel imgeme buradaki tasvirlerin ne kadar benzediği. Vedaların yazıldığı zamana ait tanrıların en yücesi Indra idi. Indra’nın mücevher ağında, her bir noktanın bir diğer noktaya nasıl yansıdığı anlatılıyor. Evrendeki herkes ve her şeyin birbiri ile bağlı ve bağımlı olduğunu anlatma şekli, nasıl da günümüzün holografik anlatımına benziyor. Mücevherlerin maddi dünyası ve ışık yansımaları ile anlatılmış.
Enerjinin maddi olmayan dünyası bütünün birbirinden ayrılmayan parçaları olarak tasvir edilmiş.

Indra’nın Ağı

Evrende ipliklerden oluşan sonsuz bir ağ serilidir.
Dikey iplikler mekânı yatay iplikler oluştururken,
İpliklerin kesişim noktalarında bireyler vardır.
Her bir birey kristal bir boncuk gibidir.
Mutlak varlığın ulu ışığı her bir kristal varlığa nüfuz eder ve aydınlatır.
Ve her bir kristal varlık
ağdaki her bir diğer kristal varlıktan gelen ışığı yansıtmakla kalmaz,
Ama her bir yansımasını da evren boyunca yansıtır.

Sezgileri ve enerji güçlü bir varlık, bu alana girerek aradığı bilgi her ne ise bulabilir. Sezgileri gelişmiş bir insan bir başka insanla bağlantı kurduğunda bilgi aynı anda alınabilir. Çünkü her şey aslında birbiri ile bağlıdır. Indra’nın ağındaki tasvir bu karmaşık kavramı nasıl sade bir şekilde anlayabilmiş değil mi? 

İçindeki gücü keşfetme ve imgeleme kılavuzu.

Şifa yeteneği hepimizde gelişmeye açık bir beceri olarak var. Her birimiz kendi sağlığımızdan sorumluyuz. Şifacı 2: İçinizdeki Gücü Keşfetme ve İmgelemelerle Tedavi Kılavuzu’nu kaleme almamın temel nedeni bu. Sağlığınızı geri kazanma yolunda ilerlerken, enerjinizi dengelemenize yardımcı olabilecek imgeleme tekniklerini içeren bir kitap bu.

İlk kitap olan Şifacının iki amacı vardı. Biri şifa yeteneğini nasıl keşfettiği ve geliştirdiğini anlatıyordu. Daha önemli olan ikinci amaç ise, insanlara şifa verme ve insanların şifa bulma yeteneğine sahip olduklarını anlatabilmekti. Şifacı’nın yayımlanmasından hemen sonra insanların kendi sağlıklarını geri kazanma ve koruma konusunda çok daha fazla bilgiye ihtiyaçları vardı. Okuyucular konuya oldukça meraklıydılar ama bir o kadar da kafaları karışıktı. Kendi kendilerine şifa verme konusunda şüphelerini dile getiriyorlar ve sürekli olarak nasıl şifa bulacakları konusunda soru yağmuruna tutuyorlardı.

İkinci bu sorulara yanıt veriyor. Bu kitabın da iki amacı var; içimizdeki şifacıyı ortaya çıkartıp, kendimize ve çevremize şifa sunmak ve gezegenimizin ihtiyaç duyduğu şifayı kendisine sunabilmek. 

Enerjiyle tedavi ve kuantum dünyası.

Bu kitapta, Adam Mcleod şifaya odaklanmaya devam ediyor. Enerji varlıkları olarak başlangıcımızı, kendimize has özelliklerimizi ve yeteneklerimizi ele alıyor.

Big Bang (Büyük Patlama), biyofotonlar (saf ışık filtreleri), bilinç ve reenkarnasyon kavramlarının tümü sağlığımız ve şifa bulmamızla ilgilidir. Bu kavramlar ve benzerleri her ne kadar kitapta bilimsel terimlerle anlatılacak ise de bu kitap bir bilim kitabı olmak üzere hazırlanmamıştır.

Şifacı, Adam Mcleod, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: