Karma, Annie Besant

Ödenen her bir borç, bize ödenecek daha az şey bırakır…

EBEDİ ÖZ‘ü tarafından kontrol edilen düşünceleriyle hareket eden ve arzularının esiri olmadan, eylemlerinin meyvesinden vazgeçen o kişinin bedensel eylemleri artık günah barındırmaz. “

Düşündüğünsün…

Merhaba

Bu küçük kitabın dünyaya gönderilmesini birkaç sözle açıklamaya gereksinim duyulmuştur. O, evrensel yasalar ve teozofi ilişkisi üzerine, insanlığın talebini karşılamak için yazılmış rehber dizi niteliğindeki kitaplardan yalnızca bir tanesidir. Sıradan bir okuyucu için fazla teorik bilgi içeren, karmaşık, anlaşılması çok zor ve pahalı bir eser olduğuna ilişkin bazı şikayetler olabilir; fakat biz, bu kitabın üstü kapalı birçok gerçeği ortaya çıkarmakta başarılı olacağını umut ediyoruz. Teozofi sadece bilenler için değil, herkes içindir. Belki de bu kitabın, anlaşılması zor sorunlarıyla yüzleşen insanlar ile, öğretinin ilk sırlarını coşku ve hevesle yakalayıp; onların liderliğinde, öğretinin bilim ve din felsefesinin derinliklerine nüfuz edecek olan yeni okuyucuları da olacaktır. Bu rehberde hevesli olan acemi veya öğrenciyi yıldıracak hiçbir zorluk yoktur. Tam tersine, okuyucuların yaşam ve ölüm fenomeni ile kolayca yüzleşebilmeleri için insanlığa hizmetle, bazı büyük gerçekleri aramaya kendini adamış “üstadların” yardımcıları tarafından, dünyanın bir gününü daha kolay katlanılır hale getirmeyi öğretebilmek amacıyla yazılmış olmasından başka hiçbir bir amacı yoktur.

İnsanın iç dünyasında gelişen her bir düşünce, elementaller diyebileceğimiz yarı akıllı bir alemle işbirliği içinde aktif hale gelir. Ve insan aklının uzun ya da kısa süreçlerdeki beyinsel aktiviteleri sonucu yaratıcı zeka, bir “güç” olarak ortaya çıkar. Böylece iyi düşünceler, faydalı güçler olarak sonsuza kadar miras kalırken, diğer taraftan kötü düşünceler de zararlı ve günahkar olarak yaşatılır.

Bu yüzden insan, kendi dünyasında mevcut fantezileri, arzuları, güç ve tutkularının ürünlerinden oluşturduğu ve onların yoğunluğuyla orantılı duygusal veya sinirsel tepkiler vererek, varlığını sürdürür.

Budistler buna “Skandha”, Hindular ise “Karma” adını verirler. Aydınlanmış, bilinçli insanlar düşüncelerini bu bilinçle şekillendirirken, diğerleri bilinçsizce şekil verirler.
The Occult World,
s. 89, 90, Dördüncü Baskı.

Aydınlanmış üstad Koot Hoomînin (Kuthumi) eski zaman kayıtlarından alınarak burada verilen ifadelerinden başka, günümüze kadar ulaşıp, Karmanın esas doğasını anlatan hiçbir grafik ya da resim yoktur. Eğer karmik eylemde yatan temel ilke kavranıp, bunlar tüm detaylarıyla net olarak anlaşılabilirse, konunun zihin karışıklığına sebep olan büyük bir kısmı ortadan kalkacaktır. Bu nedenle çalışmamızın odak noktası olarak, insanın yaratıcı gücü göz önünde bulundurulacaktır. Yapmamız gereken, bu yasanın geçerliliğinin ve onun doğasındaki mükemmelliğin net olarak anlaşılmasını sağlamak ve bunu özetlemektir.

Hiç şüphe yok ki, iyi ve kötü düşüncelerimizin yoğunluğuna bağlı olarak kendi yarattığımız olaylar her taraftan etrafımızı sararak kendimize ve çevremize refah ve keder veren, iyi ve kötü karmayı oluşturmaktadır.

Her düşünce ve duygu, kendini bu şekilde ifade ederek duygusal dünyada görünür kılar. Gelişmiş kahinler sıradan olan insanlar da; elemental orduları arasındaki bu düşünce biçimlerinin ve üretilen renk parlamalarının etkilerini görebilirler.

Kültür ve ırk farkı olmadan tüm insanların hissettiği duygular vücutlarının belli kısımlarını etkiliyor.

Akaşalar, -Evrensel Akıl’ın sonsuz zenginliğinden- tüm formların depolandığı hazine deposudur.

Her plandan tüm formların yer aldığı Akaşadan alınıp, resmedilen zihinsel bir görüntüyle, ruh yeniden hayat bulur. Oluşturulan bu zihinsel görüntü;  ağ yapan bir örümceğin ağındaki iplikçikler benzeri hassas bir oluşumla, kendi kimyasından ortaya çıkan, kendi renk tonundaki her ipliğin özgün ve izi sürülebilen bağlantılarının bir araya gelmesiyle pek çok mesaj dizisi oluşur. Bu bağlantılar takip edilebilirse, o zihinsel görüntüyü oluşturan ruha ulaştırır. Bu sanki astral düzeyde değişip, sayısız etkiler üreterek, bağlantıda olduğu ebeveynlerini izleyen özgün, aktif bir varlık gibidir.

Öğrenci, KARMA ile ilgili bir şeyi kavradığında, aktif olarak kendi gelişimini denetleyebilmek için, mutlak kesinlik ve şaşmaz bir doğrulukla ele almaya başlar. Kendi karakterini inceleyip, zihinsel ve ahlaki kalitesini kasıtlı lezyonlar çıkarmadan deneyimleyerek, zayıfların güçlendirilmesi ve eksiklerin tamamlanmasıyla kapasitesini arttırabilir.

Karma, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: