Ruhun Yalnızlığı, Eugenio Borgna

“Psikiyatrinin, daha insani bir şekilde yaşanması İçin, sadece şiire değil, felsefeye ihtiyacı vardır; felsefenin de şiire ihtiyacı vardır.”

– Lakin Smith

Merhaba

Felsefi düşünce ile şiirsel yaratıcılık, düşünme ile şiir yazma arasındaki ilişki, dili baş döndürücü  bir karmaşıklık barındırmakla birlikte, özgün hermeneutik yönleri açısından okunması ve incelenmesi ihmale gelmemesi  Heidegger’ın bir kitabında ustalıkla ortaya konmuştur. Filozof şöyle yazmaktadır:

“Düşünmek ile şiir yaratmanın ortak kökeni o kadar yakın görünmektedir ki, bazı düşünürler kendi düşüncelerini şiirsel öğeyle ifade ederler ve bazı şairler, sadece, düşünürlerin özgün düşünme şekillerine yakın olduklarından dolayı şairdirler. Batı felsefesinin son filozofu, Friedrich Nietzche, Böyle Buyurdu Zerdüşt’teki “şair” e istinaden seve seve “filozof-şair” olarak adlandırılmaktadır.”

Nietzche’den Hölderlin’e , filozof -şairden  şair-filozofa; Heiderger sözünü şöyle sürdürmektedir.

“Öte yandan, biliyoruz ki şair Hölderlin, derin düşünmesinin kapsamlığını, sahip olduğu potansiyeli ve de ziyadesiyle sezdiklerini, felsefeyle olan eşsiz yakınlığına borçludur- böylesi bir yakınlığın , Yunan şairleri Pindarus ve Sophokles haricinde, eşi benzeri yoktur, kaldı ki Hölderlin bu iki şairle bir diyalog içindedir.”

Heidegger, Niezche’ye ve Hölderlin’ e, onların hayranlık uyandıran şiirsel düşüncesine atıfta bulunarak, bir kez daha şunları söylemektedir:

“Nietzche düşünürün bir şekilde şair olduğunu, Hölderlin de şairin bir şekilde düşünür olduğunu söylemekle bir yerde haklıdır, şiir yaratmak ile düşünmek birbiriyle eşsiz ve harika bir şekilde bağıntılı- hatta belki de birleşiktir.”

Ruhun Yalnızlığı, köklü yalnızlık deneyiminin hayatımızda ortaya çıkışının iki temel biçimi, içsel yalnızlık, yaratıcı yalnızlık ile acılı yalnızlık, tecrit-yalnızlığı ve bunların günlük hayatta, acıda, korkuda, yitirdiğimiz, mutluluklarda, mistik hayat deneyimlerimizde ve şiirsel, psişik acı, hastalık, yaşama ve ölme deneyimlerinde birbirine nasıl bağlanıp ayrıştığını ele alıyor.

Yalnızlık, Eugenio Borgna’nın dediği gibi, hayatımızın yok edilemeyecek bir koşuludur.

Ruhun Yalnızlığı, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgi’yle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: