Foucault, Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşa

Öznenin yitimini çalışmalarının merkezine alan Foucault, nasıl kısmen özerk özneyi kabul eden, özgürlük, bireycilik, insan hakları gibi düşünceleri tartışan bir düşünüre dönüşmüştür? 

“İster bir şarkıdan, bir afişten ya da kartvizitten rasgele bir cümle alın; o parçayı fonetik öğelerine ayırın, sonra da o öğelere istenen olay örgüsünü oluşturacak başka kelimeler oluşturun. [Roussel’in yazısındaki] bütün küçük mucizlere … un ufak edilmiş, rasgele karılmış, tam anlamıyla ” birbirine benzemez” biçimlerden oluşan sözel bir malzemenin parçalarına ayrılıp tekrar bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmış ürünlerden başka bir şey değildir.”

— Michel Foucault

Merhaba

D&R Çeşme raflarını incelerken; felsefe bölümünde ; Foucault, Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşa, kitabıyla tanıştım.

Michel Foucault, Düşünce sistemleri tarihi profesörü. “Foucault” bir düşünme biçimini gidebileceği sınıra dek taşımaları ve o sınırları görüp aşabilmelerinden dolayı çalışmaları hem asli bir süreklilik hem de önemli bir yön değişikliği sergilemiş.

Foucault’nun Collège de France’ta verdiği dersleri bütünüyle ele alan ilk geniş çaplı tarihsel çalışma özelliği taşıyan bu kitap, yayımlanmış söyleşileri, makaleleri ve konuşmalarını derleyen kapsamlı bir arşiv araştırması sunuyor. Foucault’nun düşünsel evrimini, tutarsızlık iddiaları  temelinde değil tarihsel koşulları içinde ele alan Eric Paras, Sartre’la giriştiği öznellik tartışmasının, 68 olaylarının ve 1979 İran Devrimi’nin Foucault’nun düşünce sistemine etkilerini tartışıyor.

Özgürlük ve eşitlik mücadelesinde Sartre gibi aydınlarla birlikte davranmıştır. 

Öznenin yitimini çalışmalarının merkezine alan Foucault, nasıl kısmen özerk özneyi kabul eden, özgürlük, bireycilik, insan hakları gibi düşünceleri tartışan bir düşünüre dönüşmüştür? Foucault: Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşuna bu can alıcı soruyu odağına alarak Foucault’nun düşünsel evreninin farklı uğraklarına hakim olan arkeoloji, soybilim, söylem, disiplin, iktidar, bilgi ve yaşama sanatları kavramları arasındaki geçişleri aydınlatıyor.

Foucault’nun Collège de France’ta verdiği dersleri bütünüyle ele alan ilk geniş çaplı tarihsel çalışma özelliği taşıyan bu kitap, yayımlanmış söyleşileri, makaleleri ve konuşmalarını derleyen kapsamlı bir arşiv araştırması sunuyor. Foucault’nun düşünsel evrimini, tutarsızlık iddiaları temelinde değil tarihsel koşulları içinde ele alan Eric Paras, Sartre’la giriştiği öznellik tartışmasının, 68 olaylarının ve 1979 İran Devrimi’nin Foucault’nun düşünce sistemine etkilerini tartışıyor.

“Foucault, ‘önceki çabaları beyhude bir nitelik taşıdığından değil, bir düşünme biçimini gidebileceği sınıra dek taşımaları ve o sınırlamaları görüp aşabilmelerinden dolayı çalışmaları hem asli bir süreklilik hem de önemli bir yön değişikliği sergilemiş Wittgenstein ve Heidegger gibi ender rastlanan düşünürlerden biri,’ olduğunu göstermişti.”

Öznenin Yitiminden Yeniden Doğuşa, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: