Tibet’in Ölüler Kitabı, Lama Kazi Dawa Samdup

Bundan başka, arkada bıraktığın servet ve eşyaya kendini bağlı hissedersen ve bunların başkalarının eline geçtiğini görerek zaafın dolayısıyla üzülürsen, mallarını kullananlara kızarsan, daha üstün bir planda doğmaya hak kazanmış olsan bile, bu his, senin o anını psişik olarak, öyle bozacaktır ki, cehennemde veya sefil ruhların -pretaların- dünyasında doğmak zorunda kalacaksın.

“Hangi dinden olursa olsun, insanlar otomatik olarak kendilerine öğretilenleri uygular, öğretileri dogmatikçe tekrarlar ve hayatın asıl gerçekleri üzerinde düşünmek gereğini duymazlar.”

— Lama Kazi Dawa Samdup

Merhaba

Bu eser, ölüyü, öldüğü andan alarak, yeni yaşamına kavuşacağı ana, yani annesinin karnına girene kadar inceliyor. Eserde şaşırtıcı olan -bilerek ya da bilmeyerek- bir romanda olduğu gibi, belli bir gayenin gerçekleşmesine çalışılması; ‘her an, ölü kurtarılmak ve içinde bulunduğu kargaşanın farkına varması’ isteniyor. Bu kurtuluş, insan planından kurtulup insan ötesi planına kavuşması diye özetlenebilir. Bu sınırın ötesinde ne olduğunu açıklamıyor eser. Biz olsak, ölüyü bir an evvel dünya yaşamına yeniden kavuşturmak isterdik. Ayrılığın getirdiği ıstırapla, bir an önce, dünyaya dönmesini beklerdik. Oysa eserdeki bilgilerde, dünyaya yeniden dönüşü, en son başvurulacak çözüm olarak görüyor. Eserde bir sürü tanrı adı var. Uzerinde durmayınız pek. Ne yapsın adamcağızlar? Kuzey Tantrik Budizminin verileri İçinde evrensel gerçekleri duyurmaya çalışmışlar. Böylece, karşılaşılan imajlar sırasında bir Hıristiyan için İsa peygamber; koruyucu Tanrı dedikleri için, bir Müslüman da bir evliya da olabilir. “Tanrı” sözcüğünü putperestlik olarak görmeyin. Öte dünyada bir yardımcı gerektiği zaman, illaki Budha’yı görecek değiliz. Bu aksakallı bir pir olabildiği gibi, sevdiğimiz bir yakınımız, anamız, babamız, öğretmenimiz, bir arkadaşımız da olabilir.

Tibet’in Ölüler kitabı birçok insana, alışmadığı bilgi ve semboller içinde, zaman zaman usanç getirecek tekrarlamalarla -bize göre- çok farklı bir bakış açısı ve düşünüş tarzı getirecektir. Özellikle açıklama ve yorum kısmının şüphesiz yeri geldikçe dikkatlice incelenmesi gereklidir. Tantrik Budizmin pek karmaşık ritüellerle dolu görünümü altında yatan bilgileri, yetişmiş bir Ruhçu’nun anlayıp yorumlaması olanağı yüksek oranda mevcuttur.

Tekrardoğmamak Budizm’in âna gayesidir. Istıraba temelli son vermenin en kestirme yolu, ana rahmine girmemenin çarelerini bulmaktır. Bu kitapta böyle bilgiler var, ama karmik eylemin önüne geçilemeyeceği ifade edilmektedir. Yani tekrar doğmak zorunluluğu varsa, bunun önüne geçilemiyor. Tekâmül düzeninin ve liyakatin dışına çıkılmasına olanak yoktur.

Tibet’in Ölüler Kitabı, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: