Bilginin Sesi, Don Miguel Ruiz

Bilginin Sesi’nde, Miguel Ruiz bize hepimiz için çok önemli olan derin bir gerçeği hatırlatmaktadır: Duygusal ıstırabımıza son vermemizin, hayatta tekrar mutlu olmamızın, bütünlüğümüze yeniden kavuşmamızın tek yolu yalanlara, özellikle kendi hakkımızdaki yalanlara inanmayı bırakmaktır. Kadim Toltek bilgeliğine dayanan bu aydınlatıcı kitap bize gerçeğe olan imanımızı tekrar nasıl kazanabileceğimizi ve kendi sağduyumuza nasıl geri dönebileceğimizi çok açık biçimde göstermektedir.

“Diğer insanlar kendilerini sevmezken biz sevgiyi onlarda ararız. Elbette sevgiyi orada bulamayız, orada sadece bencillik ve bir kontrol savaşı buluruz.”

— Don MiguelRuiz

Merhaba

Binlerce yıl önce Toltekler tüm güney Meksika’da “bilgi kadınları ve erkekleri” olarak bilinirlerdi. Antropologlar Tolteklerden bir ulus ya da bir ırk olarak söz ederler, ama aslında, Toltekler kadim İnsanların spiritüel bilgi ve uygulamalarını araştıran ve koruyan bir toplum oluşturmuş olan bilimciler ve sanatçılardı. Onlar Mexico City’nin dışında bulunan ve “İnsamn Tanrı Olduğu Yer” olarak bilinen kadim piramitler kenti Teotihuacan’da üstatlar (naguallar) ve öğrenciler olarak bir araya gelmişlerdi.

Binlerce yıl boyunca, naguallar atalara ait bilgeliği gizli
tutmaya ve onun varlığını belirsizlik içinde tutmaya zorlanmışlardı. Avrupalıların bu toprakları fethetmeleri ve çırakların bir kısmının kişisel gücü aşırı derecede kötüye kullanmaları, bilgiyi onu bilgece kullanmaya hazır olmayanlardan ya da kişisel kazanç İçin bilerek kötüye kullanabilecek olanlardan korumayı gerekli kılmıştı.

Çok şükür ki, ezoterik Toltek bilgisi farklı nagual soyları tarafından barındırılmış ve kuşaktan kuşağa aktarılmıştı. O yüzlerce yıl boyunca gizli tutulmuş olmasına karşın, kadim kehanetler bilgeliğin insanlara geri döndürülmesinin gerekli olacağı bir çağın geleceğini önceden bildirmişlerdi. Şimdi, Kartal Şövalye soyundan bir nagual olan Don Miguel Ruiz Tolteklerin güçlü öğretilerini bizimle paylaşmaya yönlendirilmiştir.

Toltek bilgisi tüm kutsal ezoterik geleneklerin dünyanın her yanında buldukları aynı asli gerçek birliğinden kaynaklanır. O bir din olmamakla birlikte, dünya üzerinde öğretmenlik yapmış tüm spiritüel üstatlara saygı gösterir. O, ruhu kucaklamakla birlikte, mutluluğa ve sevgiye hemen erişilebilirliğiyle ayırt edilen bir yaşam biçimi olarak en doğru biçimde tanımlanabilir.

Ruiz bu kitapla kendimizi ve diğer insanları algılama biçimimizi çarpıcı bir biçimde değiştirmekte ve bir-iki yaşındayken algıladığımız bir realitenin, bir gerçek, sevgi ve mutluluk realitesinin kapılarını açmaktadır.

Bilginin Sesi, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: