Tarihçinin Kayıtları’na (Shi Ji) göre Hunlar, Pulat Otkan

Pulat Otkan’ın uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı bu eser ne yazık ki vefatıyla birlikte tam olarak bitirilememiştir. Bu durum mevcut eserin kıymetini eksiltmemekte ancak eğer tamamlayabilmiş olsaydı Otkan’ın yapacağı ilaveler, kendi düzeltmeleri ve notlarından bizi mahrum bırakmaktadır.

” Gök’ün (Han Hükümdarı) fermanında dedi ki: Hsiung_lular Göksel ilkelere karşı gelip, insani değerleri alt üst ettiler, büyüklere zalim yaşlılara kötü davrandılar, kendilerini yağma ve soygunlara verdiler çevrelerindeki tüm barbarları peşlerinden sürükleyip entrika çevirerek asker topladılar. Defalarca sınırlarımızı ihlal ettiler. Bu nedenle biz de ordularımızı çıkarıp işledikleri suçtan dolayı onları cezalandırdık.”

— Pulat Otkan

Merhaba

Atatürk’ün direktifi ile 1934’te Sinoloji kürsüsünün kurulmasının ardından Türkiye’de başta Prof. Dr. Muhaddere Nabi Özerdim olmak üzere Sinoloji alanında önemli bilimsel çalışmalar ortaya konmuştur. Prof. Dr. Pulat Otkan da Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli Sinologlardan biridir. Akademik kariyeri boyunca Orta Asya tarihiyle ilgili önemli çalışmalar yapmış ve birçok öğrenci yetiştirirmiş olan Otkan’ın bu kitabı, kariyeri boyunca yapmış olduğu çalışmaların en önemlilerinden biridir.


Si Maqian’in başyapıtı olan ve Çin historiyografyasının abide eseri kabul edilen Tarihçinin Kayıtları (Shi Ji) adlı-eseri sadece Çin tarihi açısından değil, Çin ile ilişkilere sahip olan bütün bölge ve dünya tarihi açısından da büyük öneme sahiptir. Özellikle yazılı kaynakların son derece kısıtlı olduğu Hunların tarihi Ve Türk tarihi açısından, söz konusu eser elimizde bulunan en önemli kaynak durumundadır. Tarihçinin Kayıtları, kendisinden sonra yazılan Çin’in resmi hanedan kayıtları için bir örnek teşkil etmiş, Çin tarihyazımı bu büyük eseri bir model olarak kabul etmiş ve sonraki yüzyıllar boyunca da bütün resmi hanedan kayıtları bu model üzerine inşa edilmiştir. Türk tarihi söz konusu olduğunda ise elimizdeki en eski yazılı kaynak yine Tarihçinin Kayıtları‘dır.


Pulat Otkan, ShiJi içerisinde Hunlar ile ilgili en önemli monografileri Türkçeye çevirmiş ve notlandırmıştır. Kitabın giriş kısmında Hunlar’la ilgili bölümler, devamında ise Tarihçinin Kayıtları İçerisinde yer alan Hunlar’la ilgili bölümlerin çevirileri bulunmaktadır. Metinde Çincenin iki yaygın transkripsiyon sistemi olan Wade-Giles ve Pinyin birlikte kullanılmıştır; bu nedenle okuyucunun aynı sözcüğün farklı yazımlarıyla karşılaşması mümkündür. Kitabın sonundaki ekler bölümünde bu iki sistemi ve karşılıkları içeren bir tablo okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

Pulat Otkan’ın uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştığı bu eser ne yazık ki vefatıyla birlikte tam olarak bitirilememiştir. Bu durum mevcut eserin kıymetini eksiltmemekte ancak eğer tamamlayabilmiş olsaydı Otkan’ın yapacağı ilaveler, kendi düzeltmeleri ve notlarından bizi mahrum bırakmaktadır.

Tarihçinin Kayıtları, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: