Upanişadlar, Max Müller

Upanişadların sayısı 108 ila 235 arasında değişse de günümüzde bilinenlerin sayısı 11-12 ve İngilizce ve Hintçe’deki çeviriler de bunlarla sınırlı. Oysa bu metinler bizim mirasımız olduğundan onların üstünde daha çok durmalıyız.

“Bütün bilgiler ve bütün hikmetler, tıpkı alev alev yanan bir ateşten sıçrayan kıvılcımlar gibi, Tanrıdan zuhur ederler. Onlar, Tanrının soluğudur.”

Merhaba

Upanişad, Hinduizm’in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Anlamı “yanıbaşına oturmak”tır.

İnsanlığın ilk felsefi metinleri, Max Muller ve Paul Deussen imzası taşıyor.

Upanişadların sayısı 108 ila 235 arasında değişse de günümüzde bilinenlerin sayısı 11-12 ve İngilizce ve Hintçe’deki çeviriler de bunlarla sınırlı. Oysa bu metinler bizim mirasımız olduğundan onların üstünde daha çok durmalıyız.

Hiçbir kültürde bu düşünce düzeyinin bir benzeri olmadığı da dikkatlerden kaçmamalı; çağdaş bilginlerin onları ilk kez fark ettiği 19 yy da birçokları bu kavramların yeniliği karşısında şaşakalmış ve kavramakta zorlanmıştır. Paul Deussen benzer fikirlerin daha sonra ilk olarak Grekler, ardından da Alman filozof Immanuel Kant tarafından dile getirildiği çok açık olarak belirtir. İki halde de arada yüzyıllar vardır. Yahudilik, Hiristiyanlık ve İslam gibi dinlere gelince, onlar varoluş sorununu felsefileştirmemiş, Tanrıyı her şeyin hem nedeni, hem de amacı görme kolaycılığına kaçmış Ve bu fikirlerinde pek açık olamamıştır. İncil’in Tanrı fikrine getirdiği açıklama ışık ve anlayıştan çok gazap Ve ateşe yol açmıştır.

Eski Ahit’teki Tanrı imgeleri de pek doyurucu değil, Hiristiyan bilginler de dikkat çekiyor. Bilgi ve bilgi kuramı ise Upanişadlar Ve bağlı metinlerin başlıca özellikleri arasındadır. Şankara’ya göre Upanişadların adı doğuştan gelen cehaleti ” yok etmesi” nden ve Brahman’a ” götürmesi” nden gelir. Hintli yazarlar bu sözcüğü genel olarak rahasyam veya gizli öğreti diye açıklarlar. Brahman evrenin kozmik, Atman da ruhsal ilkesi ise, bu ayrımı esas olarak, Upanişad felsefesinin temel düşüncesini şu basit denklemle ifade edebiliriz.Brahman= AtmanYani varolan her şeyde bizi kendini somut olarak gösteren, bütün alemleri yaratan, ayakta tutan, koruyan Ve yine kendi içine alan güç olarak ; ebedi, sınırsız, ilahi kudret olarak Brahman’la kendimizi dışsal olan her şeyden sıyırdıktan sonra içimizdeki en temel varlığımız, öz benliğimiz, ruhumuz diye keşfettiğimiz şey olarak Atman aynı.Filozof İçin eşyanın doğasında tezahür eden ve bilgimizin sınırları genişledikçe daha iyi görülebilen büyük bulmacanın kapsamlı bir çözümüne ola ki ulaşırsa, bunun anahtarı ancak doğanın esrarının bize içerden açıldığı yerde, yani en içteki benliğimizde bulunabilecektir. Upanişadların ilk düşünürleri işte bunu ortaya koymuşlar, bizim Arman’ımız en derinimizdeki kişisel varlığımızı Brahman, yani evrensel doğa ve onun tüm görünmelerinin en derinindeki varlığı olarak tanımışlardır.Bilebildiğimiz kadarıyla felsefe üç kez aşama kaydetmiş ve bunun sonucunda onun ezeli ödevi, ondan beklenen çözüm daha açık olarak kavranabilmiştir; önce Upanişadlarla Hindistan da sonra Parmenides ve Eflatun felsefeleriyle eski Yunan’ da yakın zamanda da Kant ve Schopenhauer felsefelerinde. Grek felsefesi, Parmenides (Parmanides, Doğa filozoflarından sayılmakla birlikte, Antik Yunan felsefesinde rasyonalizm geleneğinin ilk filozoflarından biridir. Yalnızca düşünür olarak değil yasakoyucu ve devlet adamı olarak da rol oynadığı sanılmaktadır. ) ve Eflatun’un öğretileriyle doruğuna ulaştı. Upanişadların cehalet ve hırsı yok etmeyi hedeflediğine şüphe yok; ve etimolojik köken olarak anlamının bu olması gayet doğal. Öte yandan, Sanskrit dilinin tarihi ve dehası da Upanişad sözünün aslen oturum, özellikle öğretmenlerinin çevresinde saygılı bir mesafede toplanmış öğrencilerden oluşan bir oturum demek olduğu konusunda tereddüt bırakmıyor.

Edebi, felsefi, ruhani, kozmik evrene dair bilgilerin hepsini bulabileceğiniz, geliştiren bir kitap.

Şu ana kadar öğrendiğim, her şey önceden keşfedildi. Bu yüzyılda bizlere düşen, insanlığın geçmişini bilerek, yeniden çerçeveleyerek, geleceğe bilgiyle, bilgelikle yön verebilmek.

Upanişadlar, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgi’yle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: