Kendini Bilmek İçin Kitap!

"Ruhsal enerjide ilk basamak insanın kendini bilmesidir. Kendini bilen insan maneviyatını keşfeder ve yolculuğuna başlar." Lao Tzu

Okuma Sanatı, Yazın Ve Yazınsal Türler, Emin Özdemir

İyi kitaplar, en iyi üniversitelerin yerine geçer...

2018 yılı İstanbul ziyaretim. Hastane de yorucu saatlerin ardından, eve dönüş yolunda cadde üstündeki sahaf. Ve beni bekleyen iki güzel kitap “Okuma Sanatı ” “Yazı ve Yazınsal Türler”.

“Okumayı öğrenmek sanatların en gücüdür. Hayatımın seksen yılını bu işe, doğru dürüst okumayı öğrenme işine verdim, yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem.”

— Emin Özdemir

Okuma Sanatı

Merhaba

Türü he olursa olsun hek yazı ya dâ kitap belli bir okur kesimine seslenir. Bü yolla -yazar, okurlarına sesini duyurmak, iletisini göndermek ‘ister. -Bunun için de yazı ve yapıtım biçimiendirirkenl dilin kendisine sunduğu olanaklardan yararlanır; kimileyinI de bunlarla yetinmez, kendisi, birtakım yeni olanaklar yaratir; yeni düsel düzeyimlerq yönelir. Böylece somut bıy metin ikor ortaya. Sesini de, iletişini de ortaya koyduğu mçtnin dokusuna, şjndjçiç.. Okyma, metnin dokusu-. ‘AGİT’!!? na sindirilmiş olan pu ses ve iletinin, okurlarca alımlapınasığp• bir Pakıma. Bu yönüyle bir, ucunda yazarın bir ucund9 ğa okurların pulunğuğy ‘ilet4şinpse1 bir etkinliktir.
İletişimsel her etkinlik gibi, okuma da kimi bilgi ve beceriler gerektirir. BÛ bilğü 7Âte *bedetiler nelerdir?
Metinlerin türsel ve yapısaİ özellikjerjne gör6J nasıl bir değişkenlik gösterir? Dahd doğrüsu okutha ediminin gerekiirdiği bilgi ve beceriler, metiniçi, ğnetindışı hanği öğeler üzerinde yoğunlaşırsa, okurla yaza? arasında ekğiksiz bir iletişim kurulabilir? İşte elinizdeki bu kitap, bunlar Ve bunlara benzer soruları aydınlatmak amaçıyla hâzırlanppıştv.
Kitap, beş bölüm olarak düzenlenmiştir, ilk iki bölümde okumanın yaşamımızdaki yeri ve işleviyle, okuma edimini oluşturan temel öğeler üzerinde durulmuştur; bilgi ve yaşantı evrenimizi zenginleştirmedeki yeri’ vurgulanmıştır,

Üçüncü ve dördüncü bölümler, denilebilir ki kitabın gövdesini oluşturmaktadır. Başlıca okuma türleri belirleyici nitelikleriyle açıklanmış, bu türlere bağlı olarak da yöntemler örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca okuma beğenimizi geliştirme, okuma edimini bilinçli bir alışkanlığa dönüştürme için tutacağımız yol üzerinde durulmuştur. Bunun için, her biri aym zamanda birer «iyi okuf» da olması varsayımından yola çıkılarak kimi yazarlarımızın tanıklığına başvurulmuştur; onların okuma serüvenleriyle ilgili deneyimlerine yer verilmiştir.
Son bölüm seçme kitap listeleriyle ilgilidir. Kitap listelerinin hangi gereksinimle hazırlandığı„ bunların değişmez, demirbaş bir nitelik taşımadığı belirtilmiştir, Öte yandan okuma izlencesini yappcak okurlara kılavuzluk amacıyla seçme kitap listelerinden Ve başka kaynaklardan yararlamlaçak okunulacak kitap adlarıyla ilgili yeni bir okuma listesi düzenlenmiştir bu bolumde.
Söylenenleçi örneklerle somutlarıdırma ilkesine kitap boyunca sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır, Bu nedenle okumayla ilgili metinlerden yapılan alıntıların oylumu büyük tutulmuştur. Böylece iki düzlemli bir nitelik kazanmıştır bu kitap. Bir yandan okuma Sürecinin ilke vç yöptemlerini gösteren bir kılavuz kitap, bir yandan da «okuma üzerine okuma kitabi)) olmuştur.
Belirtmek bile fazla, okuma edimi çok yönlü bir çaba ister okurdan, Bu çabanın yönünü ve boyutlarım belirlemeye, «nasıl okumalı-neler okumalı» sorularım yanıtlamaya yardımcı olacaktır bu kitap, Yazılış amaci da -budur İştâ…İletişimsel her etkinlik gibi, okuma da kimi bilgi ve beceriler gerektirir. Bu bilgi ve beceriler nelerdir?

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Sanatçı, güzel şeylerin yaratıcısıdır. Sanatın amacı, sanatı ortaya çıkarıp sanatçıyı gizli tutmaktır. Eleştirmen, güzel şeylere dair kendi kanısını başka bir yola veya yeni bir malzemeye dönüştürebilen kişidir.

“Sanatçı, güzel şeylerin yaratıcısıdır. Sanatın amacı, sanatı ortaya çıkarıp sanatçıyı gizli tutmaktır. Eleştirmen, güzel şeylere dair izlenimini başka bir biçime veya yeni bir malzemeye çevirebilen kişidir. “

— Oscar Wilde

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: