Nietzsche Ve Varlık, William Plank

Bu kozmik Güç İstenci kavramının doğası anlaşılamazsa, Nietzche de anlaşılmaz olarak kalacaktır.

“Ben gelmiş geçmiş en kötü insanoğluyum… ve de en yararlısı.”

— Friedrich Nietzche

Merhaba

1900 yılındaki ölümünden bu yana, Nietzsche’nin adı defalarca Nazi, varoluşçu, perspektivist, ateist, çılgın, yorum delisi, modernist, postmodernist, sanatçı, post-Kantçı ve post-yapısalcı gibi sıfatlarla anılagelmiştir. Fakat. Nietzsche bizlere çok farklı bir evren tablosu sunmaktadır: Bu evrende, bazı rekombinatif varlıklar çeşitli konfigürasyonlar ortaya çıkarmak amacıyla kendi etkilerini yakın çevrelerinde en üst düzeye çıkarma yönünde bir davranış sergilemektedir ve bu konfigürasyonların her birisi bizzat şansın eseri olarak ortaya çıktığı halde, bunlar aynı zamanda evrenin bütüncüllüğü açısından da ortaya çıkmaları zorunlu olan konfıgürasyonlardır. Nietzsche bu evrene Güç İstenci adını verir ve her ne kadar zaman zaman diğer genelleyici ifadeler ve isimlerle ortaya çıksa da, Tragedya’nın Doğuşu’ndan Deccal’e kadar Nietzche’nin tüm eserlerine baştan sona yön veren temel düşünce budur. Nietzsche’nin tüm felsefesi bu Güç İstenci kavramı ile ilintilidir ve Nietzsche felsefesini başından sonuna dek kendi içinde tutarlı ve mantıklı kılan da bu kavramdır. Bu kozmik Güç İstenci kavramının doğası anlaşılamazsa, Nietzsche de anlaşılmaz olarak kalacaktır.

Anlaşılması zor ve özel terimlerle dolu sunum yazıları okuru yıldırabilir ama bir şey ancak biz onu anlayıncaya dek zordur. Hatta bazen bir şeyi en sonunda anladığımızda artık bize hiç de zekice bile gelmez. Bu nedenle aşağıda yazılanlar ilk bakışta şifreli, çapraşık ve zor geliyorsa biliniz ki, bu kitap açıklayıcı ve anlaşılabilir bir dil kullanarak her şeyi son derece netleştirme çabası içinde olacaktır.

Güç istenci ve dağıtık sistemlerin doğası üzerine

Güç İstenci de evrimdir ama Cevher’in olmadığı bir evren anlayışında inorganik ve biyolojik olanla beraber ahlaki olanı ‘da kapsayan daha üstün bir evrimdir. Evren evrimdir; akıştır. Bu nedenle, Nietzsche‘ye göre kabul edilecek ya da reddedilecek değil, keyifle kabul edilmesi gereken bir şey olması dışında, Schopenhauer’in bütüncül ‘”İstenç Olarak Dünya” kavramına da yakın yer almaktadır. Budizm’de yer alan Ve insana mutsuzluk’ veren ‘turlarından kişinin Nirvana ile kurtulması gereken yaşam ölüm tekerleğinin aksine İnsan Bengi Dönüş süreci İle kendini dışa vuran Güç İstencini mutlulukla kucaklayacaktır. Bu nedenle, Güç İstenci‘ni reddeden, kendini de reddetmiş olur ve nihilizm bataklığına saplanıp kalır. Bu kitapta mevcut durumun bu olduğunu göreceğiz.

Bu kozmik Güç İstenci kavramının doğası anlaşılamazsa, Nietzche de anlaşılmaz olarak kalacaktır.

William Plank, Nobel ödüllü Alman fizikçi, kuantum fiziğine katkılarıyla bilinir.

Nietzsche Ve Varlık, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle, okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: