Hepiniz Türksünüz, Gene D.Matlock

Türkler ve Hindular tüm dinleri insanlığa miras bıraktılar. Ancak onlar sadece bir yerde oturup Tanrı’ya (Yaratılış) tapınma yöntemleri icat etmediler. İnsanın itikatları, bütün insanlığın ruhlarının en derinlerinde yaşar. Bedenlerimizin, ruhlarımızın, davranışlarımızın ve akıllarımızın bir uzvu gibidir. Aslında onlar bizim kendi bedenlerimiz, ruhlarımız, davranışlarımız ve akıllarımızdır.

— Gene D.Matlock

Merhaba,

Aslen Amerikalı bir araştırmacı olan ve daha önce de tarih ve ruhsal konularda kitapları bulunan Gene Matlock’un kitabı yazmaktaki esas amacı ise, Hıristiyan inancının temellerini oluşturan ve kadim Türklerin Tengri (Gök Tanrı) dinine ait olduğunu öne sürdüğü “Haç”, “Kutsal Teslis”gibi kavramların daha içrek anlamlarını ortaya koyarak, bunu kendi önermesi olan “spiritüel bilim” ile insanlığın hizmetine sunmak. İnsan ırkının bu yolla kurtulabileceğine ve dünyanın, ucuna gelip dayandığı felaketleri böylelikle etkisiz hale getirebileceğine inanıyor.

Matlock’un bir diğer hedefi, Türk Uluslar, Hindistan, Katolik ve Meksika arasındaki “gizemli” bağlantıları ortaya koymak olmasına karşın buldukları şüphesiz ki Türkleri daha çok ilgilendiriyor ve zaten ilgilendirmeli de. Çünkü bu kitapta yazanlar Türklerin, yüzyıllar boyu dayatıldığı şekliyle ve Avrupalı bilimadamlarının, araştırmacıların, yazarların iddia ettiği gibi, yerleşik kültüre sonradan geçerek geç modernleşen göçebe bir etnik grup olmadığını söylemesinin yanında, aksine onların dünyadaki insan ırkının, dört büyük dinin ve belli başlı büyük kültürlerin kurucuları olduğunu destekleyen kanıtlar sunuyor.

Son dönemde, özellikle Haluk Tarcan , Kazım Mirşan gibi değerli araştırmacıların Türklüğün kökeni üzerine yaptığı çalışmalar ve ortaya çıkan Öntürkler (Protürkler) gibi kavramlar da benzer bir paralellikte ilerliyor. Kitap açısından bir başka önemli nokta ise işte burada ortaya çıkıyor. Bu iddialar dünyada her geçen gün (fazla yüksek sesle olmasa da) telaffuz edilmesine karşın Türkçe’de bu konuda çok fazla eser bulunmuyor. Bu kitap sözü edilen iddiaları destekleyen ve hatta daha değişik boyutlara taşıyan belki de ilk kitap.

  • Tarih yeniden mi yazılacak?
  • Kadim Türkler tüm insanların ataları mı?
  • Onlar bin yaşına kadar yaşayarak, uzun yaşamın sırlarını öğrenmişler miydi?
  • 12 bin yıl önce Kuzey Sibirya’da gelişmiş bir uygarlık ani bir kutup kaymasıyla buzlara gömüldü mü?
  • Tüm dinler onların Tengri dininden mi türedi?
  • Hz. ibrahim, Hz. Musa, Haz. İsa, Haz. Muhammed ve Buda Türk müydü?
  • “Işık doğudan geliré ne anlama geliyor?
  • Türkler gelecekte insanoğlunun kurtuluşunda nasıl bir rol üstlenebilirler?

Kitapta soruların cevabını bulurken, tarihi araştırmalarla bizlere değerli eserler veren uzmanlarla tanışma imkanı doğuyor. Bunlardan biri Murad Adji diğeri ise Prof. Dr. Bahaedddin Öğel.

Ayrıca Türk kültürünü dünyaya yayan doğuştan filozof ve şair olan Erke Han ile tanıştırıyor. Çünkü Türk dünyası görkemli zaferlerini ona borçludur.

Gerçekler bizden saklanmaya çalışılsa da gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği var.

Hepiniz Türksünüz, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatmak için.

Yazarlar sizleri okumaya davet ediyor.

Okuyunuz…

Sevgiyle

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: