Kendini Bilmek İçin Kitap!

"Ruhsal enerjide ilk basamak insanın kendini bilmesidir. Kendini bilen insan maneviyatını keşfeder ve yolculuğuna başlar." Lao Tzu

Buda’nın Öğretileri, Thich Nhat Hanh

İyi kitaplar, en iyi üniversitelerin yerine geçer...

Kitap; Dört Yüce Gerçek, Sekiz Aşamalı Yüce Yol, Kurtuluşun Üç Kapısı, Dharma Mühürleri ve Uyanışın Yeni Faktörü gibi dikkate değer öğretileri kapsıyor. Buda’nın Öğretileri, bu düşünceye sahip olanlar kadar Budist düşünceye yabancı olanlar için de yol gösterici bir fener niteliğinde.

Thich Nhat Hanh, bize iç huzurumuzun ve yeryüzündeki huzur arasındaki bağı gösteriyor.

DALAI LAMA

Merhaba

Thich Nhat Hanh, acı çekmenin doğasındaki rahatlatan bilgeliği ve onun şefkat, sevgi ve neşe yaratmadaki rolünü yani aydınlanmanın tüm niteliklerini şiirsel ve duru bir dille anlatıyor.

Kırk beş yıl boyunca Buda tekrar ve tekrar “Ben yalnızca acı çekmeyi ve acıyı dönüştürmeyi öğretiyorum” dedi. Kendi acımızı tanıyıp kabul ettiğimizde Buda -ki bu içimdeki Buda anlamına geliyor- ona bakacaktır. Onu neyin getirdiğini keşfedecek, onu huzura, neşeye ve kurtuluşa dönüştürecek eylemleri tavsiye edecektir. Acı çekmek Buda’nın kendini özgürleştirmek için kullandığı bir araçtı ve bizim de özgürleşmemiz için kullanacağımız araç olacak.

Anlayış ve şefkatle, kalbinizdeki ve dünyadaki yaraları iyileştirebileceksiniz. Buda acı çekmeye Kutsal Gerçek derdi çünkü acı kurtuluşa giden yolu gösterecek kapasiteye sahip. Acınızı kucaklayın ve bırakın size huzurun yolunu göstersin.

Siddharta Gautama, kendisinin ve başkalarının acısını sonlandırmanın yollarını aramak için ailesinden ayrıldığında henüz yirmi dokuz yaşındaydı. Birçok öğretmenle meditasyon üzerine çalıştı ve altı yıllık pratiğin ardından bodhi (bilgelik) ağacının altına oturdu ve aydınlanana kadar kalkmamaya ant içti. Tüm gece oradaydı, sabah yıldızı doğar doğmaz engin bir dönüm noktasından geçti. Anlayış ve sevgiyle dolarak Buda oldu. Buda sonraki doksan dokuz gününü huzur ve kavrayışın tadını çıkararak geçirdi. Sonra, anladıklarını daha önce beraber çalıştığı beş sofuyla paylaşmak için Sarnath’daki Deer Parkı’na (Geyik Parkı) doğru yavaş yavaş yürüdü.

Buda, tam ve kusursuz uyanışı (samyak sambodhi) gerçekleştirdikten sonra içgörüsünü kelimelere dökmeliydi. Suya Zaten sahipti ama onu tutmak için Dört Yüce Gerçek ve Sekiz Aşamalı Yüce Yol gibi kaplara ihtiyacı vardı. Dört Yüce Gerçek, Buda öğretilerinin özü. Buda, Büyük Vefatına kadar bu gerçekleri duyurmaya devam etti.

 • İlk Yüce Gerçek: acı çekmek.
 • İkinci Yüce Gerçek: acının kaynağı, kökeni, doğası, yaratılışı ya da doğuşu.
 • Üçüncü Yüce Gerçek: acı yaratmanın sona erişi acı çekmemize sebep olan şeylerden sakınmak.
 • Dördüncü Yüce Gerçek: bize acıya sebep olan şeyleri yapmaktan sakınmaya götüren yol.

Buda’nin Öğretilerini Doğru Anlamak

Bir Dharma konuşması duyduğumuzda ya da bir sutra üzerine çalışırken, yapmamız gereken tek şey açık olmak. Yeni bir şey duyduğumuzda ya da okuduğumuzda çoğu zaman onu kendi fikirlerimizle kıyaslarız. Kendi fikirlerimizle aynıysa kabul ederiz, doğru sayarız. Değilse, yanlış sayarız. İki durumda da hiçbir şey öğrenmemiş oluruz. Açık bir zihin, açık bir kalple okunur ve dinlersek, Dharma’nın yağmuru bilinç toprağımıza nüfuz eder.

Dharma yağmurunun gelmesine ve bilinciniz derinliklerinde gömülü tohumlara nüfuz etmesine izin verin. Size gerçeği bir öğretmen veremez. Gerçek zaten içinizde. Tek yapmanız gereken kendinizi açmak- bedeninizi, zihninizi ve kalbinizi- bu sayede öğretmenin öğretileri sizin anlayış ve aydınlanma tohumlarınıza nüfuz eder. Kelimelerin içeri girmesine izin verirseniz toprak ve tohumlar geri kalanı halledecektir.

Bir sutranın ya da Dharma konuşmasının kendi içinde ya da yalnızca kendine özgü bir içgörü olmadığını lütfen unutmayın. O, kelimeleri ve konseptleri kullanarak içgörü sunmak için bir araç. Paris’e gitmek için bir harita kullandığınız zaman, vardıktan sonra haritayı bir kenara bırakır ve Paris’te olmanın tadını çıkarırsınız. Tüm vaktinizi haritayla geçirirseniz, Buda’nın sunduğu sözcüklere ve kavramlara takılı kalırsanız, gerçekliği kaçırırsınız. Buda bunu birçok kez söylemişti; “Benim öğretilerim ayı işaret eden bir parmak gibi. Parmakla ayı karıştırmayın.”

Dharma’nın Çarkını Döndürme Üzerine Söylev‘in Pali versiyonunda Buda beş keşişe söyle der:

Dört Yüce Gerçeğin içgörüsü ve anlayışı, oldukları gibi üç aşaması ve on iki yönüyle tümüyle idrak edilmeli. Aksi takdirde, tanrıyla, maralarıyla, brahma’larıya, münzevileriyle, brahman’larıyla ve insanlarıyla beraber dünya üzerinde herhangi birinin en yüksek uyanışı gerçekleştirdiğini söyleyemem. Keşişler, Dört Yüce Gerçeğin ve anlayışı oldukları gibi üç aşaması ve on iki yönü içinde tümüyle idrak edildikten sonra ancak tanrıyla, maralarıyla, brhama’larıyla, münzevileriyle, brahman’larıyla ve insanlarıyla beraber, bu dünya üzerinde herhangi birinin en yüksek uyanışı gerçekleştirdiğini söyleyebilirim.

Dharma’nın çarkı on iki kere -Dört Yüce Gerçeğin her biri için üç kez olmak üzere- harekete geçirildi. Dört Yüce Gerçeği yalnızca zihinsel olarak değil, deneyimleyerek de anlamak için çarkın on iki dönüşünü de pratik yapmalıyız.

Sekiz Aşamalı Yüce Yol

Sekiz Uzuv Yüce Yolu” yolun bu sekiz unsurunun bağlı- varoluşunu ortaya koyar. Her bir uzuv, diğer yedisini de kapsar. Lütfen Sekiz Aşamalı Yüce Yol‘un unsurlarını günlük hayatınıza uygulamak için kendi zekanızı kullanın.

Birbirine Bağlı Ortak Doğuş

Birbirine Bağlı Ortak Doğuş, tam karşılığı “bağlılık içindeyken şeyler ortaya çıkar” derin ve harikulade bir öğreti. Çoğu zaman neden ve sonucu iki farklı oluşum gibi düşünürüz. Nedenin her zaman sonuçtan önce geldiğini ve sebebin de sonuca götürdüğünü. Birbirine Bağlı Ortak Doğuş öğretisine göre neden ve sonuç beraber doğarlar. Her şey birden fazla nedenin ve koşulun sonucudur. “Tek, hepsini kapsar.”

Bir masanın var olabilmesi için odun, marangoz, zaman, beceri ve daha birçok neden gerek. Bu nedenlerin her birinin olması için de başka nedenler olmalı. Odun için orman, güneş ışığı , yağmur ve dahası gerek. Marangoz içinde anne ve babası, kahvaltı, taze hava ve dahası gerek. Bu şeylerin her biri, karşılığında başka koşulları getirir. Bu şekilde bakmaya devam edersek, hiçbir şeyin dışarıda kalmadığını görürüz. Kozmostaki her şey, bize bu masayı getirmek için bir araya geldi. Güneş ışığına, ağacın yapraklarına, ve bulutlara hiçbir zaman bir neden yetmez. Bir neden aynı zamanda bir sonuç olabilir. Her sonuçta başka bir şeyin nedeni. Neden ve sonuç bağlı var olur. İlk ya da tek bir neden fikri ve bir başına sebebe ihtiyacı olmayan bir şey fikri, uygulanamaz.

Buda vefat ettikten sonra birçok Budizm okulu Birbirine Bağlı Ortak Doğuş’u analitik bir şekilde tarif etmeye başladılar. Bir şeyin ortaya çıkması için elverişli koşullar:

 1. Kök neden
 2. Nesne
 3. Üstünlük
 4. Öncelik
 5. Devamlılık
 6. Ortak meydana geliş
 7. Karşılıklı olma
 8. Destek
 9. Belirleyici destek
 10. Önceden meydana gelme
 11. Sonradan meydana gelme
 12. Tekrar
 13. Karma
 14. Karma sonucu
 15. Besin
 16. Kuvvet
 17. Dhyana
 18. Yol
 19. Birleşme
 20. Ayrılma
 21. Bulunma
 22. Bulunmama
 23. Yok olma ve
 24. Yok olmama

Koşullu Yaradılışın On İki Bağlantısı Öğretisi, Karma ve Samsara’yı Açıklamak İçin Tasarlanmıştır.

Sutralarda en az yüz kere tekrar ettiğimiz On İki Bağlantı, Birbirine Bağlı Ortak Doğuşu açıklamak için kullandığımız yollardan biri.

On İki Bağlantı,üç zamana bölmüşler: geçmiş, şimdi, gelecek. Cehalet ve oluşumlar geçmişe aittir; bilinç, zihin/beden, altı duyu alanı , temas hisler, şiddetli arzu, kapılma ve olmak şimdiye; doğum, yaşlılık, ölüm ise geleceğe aittir. Bundan önceki hayatlarımızda cahil olduğumuz ve oluşumlar yarattığımız (karma olarak açıklanır) için, bu hayatta bilince, cana-somaya, altı duyu alanına, temasa, hislere, şiddetli arzuya ve oluşa sahibiz.

Olmak ve Olmamak… On İki Bağlantının amacı, ortalama bir anlayışa sahip insanlara samsara ve yeniden doğma fenomenlerini açıklamak.

Cehalet varsa, bu, cehalete sebep olan ve onu derinleştiren nedenler olduğu içindir. Buda, evreni açıklamaya çalışan bir filozof değildi. O, acımıza son vermemize yardım etmek isteyen spiritüel bir rehberdi.

Buda’nın Öğretileri, okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgiyi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle, okuyunuz…

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: