Poetika -Şiir Sanatı Üzerine- Aristoteles

“Tragedyanın, ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir.”

– Aristoteles

Merhaba

İlk kez Aristoteles’in değindiği “katharsis” kavramının Grekçedeki karşılığına koşut olarak temizlenme/temizleme, saflaşmadan hareketle “arınma” olarak Türkçeye çevrilmesi, edebiyatın katartik (arınma) işlevini de bir kuram olarak kaynaklara yerleştirmiştir. Poetika’daki “Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir” görüşü, izleyen zamanlarda edebiyatın iyileştirici / sağaltıcı işlevi üzerinde hem eser üretme hem de düşünce geliştirerek yöntemler bulunması konularında yeni ufuklar açmıştır.

Poetika Aristoteles’in Platon’un taklitçi sanata dair eleştirilerine verdiği bir yanıttır. Günümüze yanlızca tragedya ile ilgili kısmı ulaşmıştır. Aristoteles, bu kısa ama öz metinde tragedyaya dair temel kavram ve ilkeleri tartışmaktadır.

Aristoteles Antik Yunan felsefesinin önemli isimlerinden Platon’un öğrencisi, Tiran Hermias ile Büyük İskender’in hocası, Lykeion okulunun kurucusudur. Ortaçağ’da Musevi ve Müslüman düşünürleri, Hristiyan teolojisini, özellikle de skolastik, düşünceyi etkilemiş, etkisi Aydınlanma Dönemi’ne, Rönesans’a ve Reform’a yayılmıştır. Klasik mantığındaki kurucusudur.

Jules Evans, Yaşam Koçum Aristo adlı eserinde şöyle yazar: “Aristo: Ortak iyiye giden yolu kararlaştırabilmemiz için hepimizden filozof- yurttaşlar olmamızı bekler. Şu anda olan bu değil. Toplumumuzu bir avuç insan platonik elit yönetiyor. Aristo’nun vizyonu, iyi bir toplumun temeli bu olduğundan, eğitimi çok daha fazla ciddiye almamızı, ona daha fazla zaman ve kaynak ayırmamızı bekler. Doğru eğitime erişemedikçe diye iddia eder, iyi hayatı gerçekleştirmek imkansızdır.”

Kişisel gelişmek istiyorsanız, zamanda yolculuk yapın ve Atina Okulu’nda tam gün boyunca eğitim alın…

Poetika “Şiir Sanatı Üzerine” okumayanlara tavsiye, okuyanlara bilgi hatırlatma amaçlı.

Yazarlar sizi okumaya davet ediyor.

Sevgiyle okuyunuz…

Ben’i Sorgula
Kategoriler
%d blogcu bunu beğendi: